Usługi informatyczne

COMP-Service jest dostawcą usług z obszaru outsourcingu IT, realizuje zadania związane z administrowaniem sieciami, oferując całodobowy lub doraźny monitoring oraz gotowość do udzielania pomocy użytkownikom sieci.

Administrowanie siecią to całokształt działań związanych z zarządzaniem siecią komputerową, obejmujących jej konfigurowanie, nadawanie praw dostępu, wykrywanie oraz usuwanie uszkodzeń. Fizycznie czynności te realizowane są przez administratora sieci. Potrzeba ograniczania kosztów połączona z koniecznością zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy powoduje szukanie alternatywnych rozwiązań w obszarze outsourcingu IT.

COMP-Service oferuje umowy dla różnej wielkości podmiotów o zróżnicowanej strukturze i cenie. Koszt obsługi uzależniony jest od liczby komputerów i serwerów, sposobu konfiguracji serwerów, liczby funkcjonujących systemów, liczby i lokalizacji użytkowników końcowych, preferowanego czasu reakcji oraz innych czynników, każdorazowo uwzględnianych w umowie.

Nasze ceny rozpoczynają się już od 200 zł netto miesięcznie.

Przystępując do obsługi podmiotu, wykonujemy audyt systemu IT, który ma na celu inwentaryzację obecnego stanu systemu oraz przyszłych potrzeb naszego Klienta.

Świadczymy również usługi dojazdowe dla Klientów indywidualnych.

W sprawie dodatkowych informacji dotyczących usług IT prosimy o kontakt (608348847 lub info@comp-service.pl).